БАПК

Поддържане на високи технологични стандарти при контрола на вредителите

БАПК

Иницииране развитието на нормативна база в РБългария, съобразена с европейските стандарти

БАПК

Създаване на контакти с браншови организации и програми за обучение по пест контрол

БАПК

Предоставяне и организиране на обмен на информация за новостите в използваните практики

За БАПК

Българска Асоциация по Пест Контрол ( БАПК ) е сдружение с нестопанска цел, представляващо сектора за борба с вредителите в общественото здравеопазване. В асоциацията участват фирми от цялата страна, които притежават необходимите сертификати удостоверяващи професионализма им. Специалистите, които работят в тези фирми, са квалифицирани и обучени в съответствие с нормативните актове касаещи пест контрола. Ежегодно допълват знанията си в курсове организирани от БАПК.

Новини

Второ общо събрание на БАПК

Второ общо събрание на БАПК

На 26.10. 2016 година се проведе Второто общо събрание на Българската асоциация по пест контрол. Специални гости на мероприятието, бяха колегите от Италианската асоциация по пест контрол  A.N.I.D. Делегацията се състоеше от  11 представители на  пест  контрол бранша,... повече информация

Етичен кодекс

Писани етични принципи на работа на пест контрол фирмите, членове на БАПК.

Устав на организацията

Общи положения; Цел, предмет на дейност и средства; Членство в асоциацията и др.

Членски внос

Правила за определяне на членски внос на Българската Асоциация по Пест Контрол.

Документи

CEPA сертификат; Сертификат от БАПК; Протокол Орландо; Римски протокол и др.

Партньори