БАПК

Поддържане на високи технологични стандарти при контрола на вредителите

БАПК

Иницииране развитието на нормативна база в РБългария, съобразена с европейските стандарти

БАПК

Създаване на контакти с браншови организации и програми за обучение по пест контрол

БАПК

Предоставяне и организиране на обмен на информация за новостите в използваните практики

За БАПК

Българска Асоциация по Пест Контрол ( БАПК ) е сдружение с нестопанска цел, представляващо сектора за борба с вредителите в общественото здравеопазване. В асоциацията участват фирми от цялата страна, които притежават необходимите сертификати удостоверяващи професионализма им. Специалистите, които работят в тези фирми, са квалифицирани и обучени в съответствие с нормативните актове касаещи пест контрола. Ежегодно допълват знанията си в курсове организирани от БАПК.

Новини

Етичен кодекс

Писани етични принципи на работа на пест контрол фирмите, членове на БАПК.

Устав на организацията

Общи положения; Цел, предмет на дейност и средства; Членство в асоциацията и др.

Членски внос

Правила за определяне на членски внос на Българската Асоциация по Пест Контрол.

Документи

CEPA сертификат; Сертификат от БАПК; Протокол Орландо; Римски протокол и др.

Партньори