БАПК

Поддържане на високи технологични стандарти при контрола на вредителите

БАПК

Иницииране развитието на нормативна база в РБългария, съобразена с европейските стандарти

БАПК

Създаване на контакти с браншови организации и програми за обучение по пест контрол

БАПК

Предоставяне и организиране на обмен на информация за новостите в използваните практики

За БАПК

Българска Асоциация по Пест Контрол ( БАПК ) е сдружение с нестопанска цел, представляващо сектора за борба с вредителите в общественото здравеопазване. В асоциацията участват фирми от цялата страна, които притежават необходимите сертификати удостоверяващи професионализма им. Специалистите, които работят в тези фирми, са квалифицирани и обучени в съответствие с нормативните актове касаещи пест контрола. Ежегодно допълват знанията си в курсове организирани от БАПК.

Новини

П О К А Н А

ПОКАНА  ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЕСТ КОНТРОЛ“ Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация по пест контрол“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.23, ал.3 от Устава на...

повече информация

БАПК организира обучение

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЕСТ КОНТРОЛ организира ВЪТРЕШНО ОБУЧЕНИЕ Пест контрол - управление на услугите за борба с вредителите, професионализъм и новости. Стандарт EN 16636  Дата : 12 януари 2017 год.,  град Варна  Курсът е предназначен за изпълнители – пест контрол...

повече информация
Второ общо събрание на БАПК

Второ общо събрание на БАПК

На 26.10. 2016 година се проведе Второто общо събрание на Българската асоциация по пест контрол. Специални гости на мероприятието, бяха колегите от Италианската асоциация по пест контрол  A.N.I.D. Делегацията се състоеше от  11 представители на  пест  контрол бранша,...

повече информация

Етичен кодекс

Писани етични принципи на работа на пест контрол фирмите, членове на БАПК.

Устав на организацията

Общи положения; Цел, предмет на дейност и средства; Членство в асоциацията и др.

Членски внос

Правила за определяне на членски внос на Българската Асоциация по Пест Контрол.

Документи

CEPA сертификат; Сертификат от БАПК; Протокол Орландо; Римски протокол и др.

Партньори