БАПК организира обучение

дек. 9, 2016 | Новини

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЕСТ КОНТРОЛ организира ВЪТРЕШНО ОБУЧЕНИЕ

Пест контрол – управление на услугите за борба с вредителите, професионализъм и новости. Стандарт EN 16636 

Дата : 12 януари 2017 год.,  град Варна

 Курсът е предназначен за изпълнители – пест контрол оператори, ръководители на ДДД дейността и специалисти имащи отношение към управление на качеството в ДДД фирми, управители. Целта на курса е, да доразвива знанията и уменията на специалистите работещи по методиката, контрола и извършването на пест контрол услуги в обекти с обществено предназначение и опазване на общественото здраве и околната среда. Този курс представлява, теоретично обучение за пест контрол оператори – изпълнители с продължителност 1 (един) ден. Обучението завършва с изпит под формата на тест, въз основа на което се издава Удостоверение.

Основни теми:

1.  Хлебарки: Установяване; Поведенческа биология; Хлебарки в хранителните вериги – превенция и въпроси; Анализ на обитаваните места – как да се намесим и как да се предпазим

2.  Дървеници: Биология; Поведение; Мониторинг; Борба с дървеници – постижения и проблеми

3. Стандарт EN 16636 – основни положения

4. Синантропни гризачи: Биология; Поведение; Гризачите в хранителната верига; Практика за борба с гризачите – въпроси и наредби; Използване на дератизационни продукти.

5. Контролни методики: Посещения за инспекция. Химични и не химични методи. Анализ на обитаваните места – как да се намесим и как да се предпазим.

6. Проблеми и най-често допускани грешки при извършване на дезинсекция и дератизация

Лектори: Константин Тодоров, Петър Лукарев, Кирил Контев.  Обучението ще се проведе в гр. Варна, х-л „Черно море“. Начало 09.00 часа.

За повече информация може да ни потърсите на: Тел: 02/986 78 81 / e-mail: bpca2006@gmail.com