За БАПК

БАПК е професионално сдружение с идеална цел на български юридически и физически лица, чиято дейност е свързана с пест контрола (контрол числеността на вредители) на територията на РБългария.

Създаване и мисия

Асоциацията е създадена през 1994 г. От 1999 г. е член на Конфедерацията на Европейските Асоциации по Пест Контрол (СЕРА).

Мисията на БАПК е да обединява, подпомага и представлява интересите на своите членове и да съдейства за осигуряване на общественото здравеопазване в раздела Профилактика.

Цели и предмет на дейност

Асоциацията осъществява своите цели и предмета си на дейност при спазване изискванията на Устава ѝ и законодателството в РБългария чрез:

5

Поддържане на високи технологични стандарти при контрола на вредителите с използването на ефективни екологосъобразни препарати и технологии;

5

Иницииране, като професионално сдружение, интегрирано вече в европейска структура, развитието на нормативна база в РБългария, съобразена с европейските стандарти;

5

Създаване на регламентирани и постоянни контакти с всички браншови организации и сдружения, нуждаещи се от този вид услуга;

5

Популяризиране и създаване на програми за обучение по пест контрол, осигуряващи висока конкурентноспособност на членовете си;

5

Предоставяне на информация за новостите в практиките на европейските фирми за пест контрол;

5

Организиране обмен на информация между членовете на БАПК и другите европейски асоциации;

За да предотврати опитите за внедряване на този пазар на много непрофесионалисти и аматьори, които преследват само комерсиални цели, използват нерегистрирани и с неизяснен произход препарати и рушат авторитета и традициите в бранша, БАПК следи за спазване кодекса на поведение от своите членове, като ги задължава дейността им да осигурява безопасност на населението и околната среда, следи за коректност към клиентите, ползващи услугата, почтеност при оферирането й и гарантиране на високи стандарти.