Какви загуби могат да причинят гризачите – едно проучване поръчано от Rentokil

ян. 28, 2016 | Новини

Според проучване, поръчано от фирма Rentokil , загубите от нашествие на гризачи в Англия през 2014 г. възлизат на 1.2 милиарда паунда. Според същото проучване загубите от гризачи в световен мащаб са 5.8 милиарда паунда за оперативни разходи и 11.8 милиарда паунда загуба на приходи поради затваряне на помещения, негативни отзиви от клиенти и провалена репутация.

Rentokil препоръчва четири практически стъпки, които предприятията могат да предприемат, за да ограничат дейността на вредителите, като използва подхода на интегрирано управление на вредителите при всякаква търговска среда

Изключване  – премахване на възможностите за навлизане, блокиране пропуски, неподатливост на врати, прозорци и открити площи, за да се спре влизането в критични области на бизнеса

Ограничаване   – Пест информираност, знания и обучение на персонала, за да се помогне на служителите да забелязват признаци на активност на вредителите, или влизане в ранен стадий, както и премахване на достъп до храна и подслон

Унищожаване  – включва иновативни и ефективни решения за ликвидиране на популацията, ефективно и ефикасно от професионално обучени техници

Мониторинг – гарантира редовни проверки за ранни предупредителни признаци на активност на вредителите и използват устройства за мониторинг, за да се покажат ранни признаци на активност, които дават възможност за бърза реакция, така че въздействието върху бизнеса да е сведено до минимум и вредното въздействие да се спре възможно най-скоро.