Нашествие на плъхове в Париж

мар. 7, 2017 | Пест новини

Вестник  „Ню Йорк Таймс“ съобщава, че в последния месец  Париж е изправен пред най-тежката си криза, породена от масово  присъствие на мишки, а резултатът е риск за здравето. „Не съм виждал такъв тип ситуация от 39 години“ казва Жил Демодис, мениджър на отдела, занимаващ се  с контрола на вредителите  в Париж, който прекарва по-голяма част от живота си работейки за града. Девет парка и зелени площи, са били затворени частично или напълно, както и някои други обекти, подобен е булевард „Ричард  Леноар“, който минава през район със зелени площи, използван предимно от майки с детски колички, и хора, които обичат да спортуват, но както става ясно  и от стада плъхове. Правилникът на Европейският съюз, посочва за безопасно отровата за плъхове, да се намира в кутия  за стръв. Но имайки предвид богатството и вкусовите качества на достъпната храна( отпадъци, неизядена храна), съдържанието на кутиите за стръв, не е привлекателна за вредителите. Да се надяваме в най-скоро време проблемът да бъде решен максимално адекватно, за да могат жителите на Париж, да живеят в спокойна и здравословна среда.