ISO 14001:2015 – насочен към опазване на околната среда

ян. 19, 2016 | Новини

Нашето въздействие върху околната среда нараства, без съмнение. Поради това, необходимо е по-добро разбиране и управление на това въздействие. В отговор на екологичните предизвикателства към планетата ни, преразглеждането на ISO 14001 подпомага организациите при намаляване на въздействието им върху околната среда и разбирането на ефекта, който околната среда оказва върху техния бизнес.

Наскоро беше публикуван ISO 14001:2015. Този предпочитан в света международен стандарт за управление на околната среда ни въвежда решително в 21-ви век.

Това е важна стъпка напред в развитието на този стандарт за околна среда. Той обхваща всички предизвикателства в околната среда – вода, въздух, почви, отпадъци, биоразнообразие, услуги за екосистеми, климатични предизвикателства и др. – всичко в един стандарт, който, освен това, подпомага организациите в цялостното управление на тези предизвикателства.

Това е чудесна новина за свят, който продължава да е изправен пред предизвикателствата на околната среда. В последните години приносът на всеки от нас в защита на земята се превръща от високопарни думи в стратегическа неотложност на бизнеса.

И тъй като обществото и планетата се опитват да се справят с проблеми като природни бедствия, обезлесяване, пренаселеност, ограничаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него и др., компаниите все повече осъзнават необходимостта да управляват екологичните предизвикателства пред тях и допринасят за намиране решения на проблемите, пред които всички са изправени.

„Стандартът е доста различен”, казва Susan Briggs, ръководител на работната група, отговаряща за преразглеждане на ISO 14001, която е с богат опит в прилагане на системи за управление на околната среда, „но преди всичко, от техническа гледна точка, реалните промени идват от нарасналия интерес към устойчиво развитие.
Ние искаме не само предотвратяване на замърсяването, но и защита на околната среда от увреждане и разрушаване, и сме заложили този начин на мислене в стандарта“.

За всяка организация, която използва или възнамерява да използва ISO 14001, както и за близо 300 000 организации от цял свят, които са сертифицирани по стандарта, преразглеждането поставя въпроси като: Какви са направените промени? И какво трябва да се взема предвид в бъдеще?