Партньори

Българска Асоциация по Пест Контрол е партньор с европейски и български организации, като членува в тях. Член е на:

5

(CEPA) Конфедерация на европейските пест контрол асоциации

5

На (БИС) Български институт за стандартизация

5

На (БСК) Българска стопанска камара

БАПК сътрудничи с Асоциация на месопреработвателите, Асоциация на млекопреработвателите, Асоциация на еколозите от общините, в която членуват и някои от фирмите в БАПК.