Проблем ли е Фасилити мениджмънта в Пест Контрол Индустрията?

ян. 28, 2016 | Новини

„Фасилити мениджмънта обхваща всички дейности по поддръжката и управлението на непроизводствените активи на всяка една компания – почистване, безопасност, сградни инсталации, BMS системи, CAFM системи, телекомуникации, ОВК, енергийна ефективност, паркинг системи, пожарна безопасност и др”.

В извадката от сайта на Фасилити мениджмънт Асоциацията е видно, че тази дейност не може да се прилага директно в производствата на предприятия за хранително вкусовата промишленост и лекарства.
Повдигам въпроса, защото напоследък се констатира, че се правят търгове за обслужване на точно такива предприятия, като Пест контрол фирмите стават подизпълнители.

Смятам, че това противоречи на определението за фасилити мениджмънт. Дейноста Пестконтрол е свързана пряко с производството на хранителни продукти и лекарства, за което фирмите имат съответните разрешителни документи. С цел за точното определяне на отговорностите по отношение на обработките, които се извършват в тези предприятия смятам, че пест фирмите не трябва да бъдат подизпълнители, а директно договарящи с клиентите. Това е изискване и от съвременния Интегриран Пест Мениджмънт, който ще се изисква и от европейския стандарт за нашата дейност.

Поинтересувах се колко фасилити компании има в България. Оказаха се не малко, а и ще има още. Всички те са вкарали в дейността си обработки срещу вредни инсекти и гризачи. Всички те са вкарали тези услуги в раздел почистване.
ДДД дейностите са в сферата на опазването на здравето на човека. Представляват профилактични мероприятия, които имат епидемиологично значение. В тази връзка на този въпрос не може да се гледа само като бизнес.Това показва, че отговорността за качеството на ДДД дейността и риска произтичащ от нея се пада изцяло на обслужващата фирма. Когато има друга посредническа фирма тази отговорност може да бъде размита и последиците непредвидими.