Нашествие на плъхове в Париж

  Вестник  „Ню Йорк Таймс“ съобщава, че в последния месец  Париж е изправен пред най-тежката си криза, породена от масово  присъствие на мишки, а резултатът е риск за здравето. „Не съм виждал такъв тип ситуация от 39 години“ казва Жил Демодис,...

П О К А Н А

                        ПОКАНА  ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЕСТ КОНТРОЛ“   Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация по пест контрол“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка...

БАПК организира обучение

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЕСТ КОНТРОЛ организира ВЪТРЕШНО ОБУЧЕНИЕ Пест контрол – управление на услугите за борба с вредителите, професионализъм и новости. Стандарт EN 16636  Дата : 12 януари 2017 год.,  град Варна  Курсът е предназначен за изпълнители – пест...