Новини

П О К А Н А

ПОКАНА  ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЕСТ КОНТРОЛ“ Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация по пест контрол“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.23, ал.3 от Устава на...

повече информация

БАПК организира обучение

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЕСТ КОНТРОЛ организира ВЪТРЕШНО ОБУЧЕНИЕ Пест контрол - управление на услугите за борба с вредителите, професионализъм и новости. Стандарт EN 16636  Дата : 12 януари 2017 год.,  град Варна  Курсът е предназначен за изпълнители – пест контрол...

повече информация
Второ общо събрание на БАПК

Второ общо събрание на БАПК

На 26.10. 2016 година се проведе Второто общо събрание на Българската асоциация по пест контрол. Специални гости на мероприятието, бяха колегите от Италианската асоциация по пест контрол  A.N.I.D. Делегацията се състоеше от  11 представители на  пест  контрол бранша,...

повече информация